Zasady ochrony prywatności.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W U-TEC EUROPE Sp. z o.o. w Warszawie

PREAMBUŁA

U-TEC EUROPE sp. z o.o. w Warszawie świadoma wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ochrony tych danych deklaruje:

Zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.

Zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych.

Zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby.

Zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

U-TEC EUROPE sp. z o.o. w Warszawie świadoma zagrożeń wynikających z dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania tych danych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych deklarują, że zamierzają doskonalić i rozwijać nowoczesne metody przetwarzania danych oraz rozwijać organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki ochrony danych osobowych przetwarzanych zarówno metodami tradycyjnymi jak i elektronicznie tak, aby skutecznie zapobiegać wszelkim zagrożeniom.

Polityka ochrony danych osobowych, zwana dalej Polityką to dokument opisujący zasady ochrony danych osobowych stosowane przez U-TEC EUROPE sp. z o.o. w Warszawie (zwanej dalej U-TEC) w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Polityka jest jednym ze środków organizacyjnych, mającym na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych w U-TEC odbywa się zgodnie z RODO. Każda osoba mająca dostęp do przetwarzanych przez U-TEC danych osobowych, zostaje zapoznana z niniejszą Polityką i zobowiązana do jej przestrzegania w zakresie wynikającym z realizowanych zadań. Potwierdzeniem powyższych działań jest pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki oraz zobowiązanie do stosowania zawartych w niej postanowień.

POLITYKA COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem Sklepu internetowego green-farm.shoplo.com jest U-TEC EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5272522494, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000268373.

Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

INFORMACJE O FORMULARZACH


1. Sklep internetowy zbiera i przetwarza dane osobowe i inne informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Podanie przez użytkownika niektórych danych może być niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług lub funkcji Sklepu.
2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz operatora Sklepu na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników Sklepu, dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego i prowadzenia innych działań marketingowych.
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Sklepu w tym zakresie współpracuje.LOGI SERWERA


1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników przekazywane przez przeglądarki internetowe podlegają zapisaniu w warstwie serwerowej. Informacje te są zapisywane w postaci logów i są one wykorzystywane w szczególności w celu administrowania i zarządzania serwisem, zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Sklepu.


2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


DANE OSOBOWE I ICH UDOSTĘPNIANIE


1. Po wprowadzeniu przez użytkowników Sklepu w dostępnych formularzach danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, administratorem danych osobowych jest operator Sklepu U-TEC EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5272522494, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000268373. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: handel@u-tc.co.jp, bądź telefonicznie pod numerem: +48 601 553 757 lub +48 603 244 757.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub w kilku celach wskazanych w rozdziale 2 pkt. 5 powyżej.
3. Dane osobowe użytkowników Sklepu będą przechowywane przez okres potrzebny do świadczenia zamówionych przez użytkowników Sklepu usług. Dane te zostaną usunięte po ustaniu celu ich przechowywania, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek ich przechowywania będzie dłuższy.
4. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik Sklepu może dokonywać poprzez kontakt z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika Serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6. Dane osobowe użytkowników Sklepu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
7. Dane osobowe użytkowników Sklepu umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej oraz rozdziału 2 pkt 6.
8. Administrator danych może przekazać dane użytkowników Sklepu podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
9. Administrator danych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z tych żądań.
10. Administrator danych oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I WYCOFAĆ ZGODĘ


1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer,
b. Chrome,
c. Safari,
d. Firefox,
e. Opera,
f. Android,
g. Safari (iOS),
h. Windows Phone
i. Blackberry.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian będą spowodowane zmianami przepisów prawa. W takim przypadku informacja o wprowadzeniu zmian oraz nowy tekst Polityki Prywatności zostaną niezwłocznie udostępnione w witrynie Sklepu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów